Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A szervezeti struktúra

A szervezet vezetői

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

• A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3 Gazdálkodó szervezetek

• A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

• A szerv által alapított közalapítványok

1.5 Lapok

• Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

• A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

• A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

• Közszolgáltatások

• A szerv nyilvántartásai

• Nyilvános kiadványok

2.8 Döntéshozatal, ülések

• Pályázatok

Közérdekű adatok igénylése

• Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

• Vizsgálatok, ellenőrzések listája

• Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

• Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

• A működés eredményessége, teljesítmény

• Működési statisztika

3.2 Költségvetések, beszámolók

• Éves költségvetések

• Számviteli beszámolók

• A költségvetés végrehajtása

3.3 Működés

 

3.4 Közbeszerzési tervek
3.5 Közbeszerzések

2017

Bakony vadjai múzeum kialakítása és iskolamúzeum felújítása Farkasgyepűn