Védőnő

A védőnő: Auerbach Hajnalka
Telefonszáma: 06-88/240-222; 06-70/315-37-35
A védőnő rendelője a 8445 Városlőd, Béke utca 7. szám alatt található.

A védőnői ellátás az alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. Két részből áll: területi védőnői és iskolai védőnői ellátásból. A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel (állandó vagy ideiglenes) rendelkező személyek gondozásán túl a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeknél is végzi, akik az ellátás iránti igényüket a védőnőnél bejelentik.
Tevékenységét egy földrajzilag meghatározott területen végzi a mindenkor érvényes védőnői utcajegyzék alapján. A területi védőnő nem választható. Munkáját a védőnői tanácsadóban, a családok otthonában,  az óvodákban és iskolákban végzi.

A területi védőnő feladatai:
a) nővédelem,
b) a várandós anyák gondozása,
c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
d) a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
e) az óvodában a védőnői feladatok végzése,
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása,

Iskolavédőnőként:
g) iskolába járó gyermekek gondozása, szűrővizsgálatok elvégzése, óraadás.

TANÁCSADÁSOK IDEJE:

Önálló védőnői várandós tanácsadás:
minden szerdán 12.00-14.00 óráig (VÁROSLŐD)

Önálló védőnői csecsemő- és kisgyermek tanácsadás:
minden csütörtökön 8.00-10.00 óráig (VÁROSLŐD)

FOGADÓÓRÁK FARKASGYEPŰN:

Farkasgyepűn (Petőfi út 43. Faluház):
minden első hétfőjén 9.00-11.00 óráig