Képek a kivitelezési munkálatokról

 


 


 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FARKASGYEPŰ településen belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója a Petőfi Sándor utcában

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata 23,6 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00006 pályázat keretén belül 2017. évben.

A fejlesztés célja a főút menti csapadékvízelvezető-rendszer megfelelő hidraulikai kiépítése volt, mely elbírja a jövőbeni, az éghajlatváltozás hatásai miatt kialakuló extrém csapadékmennyiségeket a természeti környezet megvédése, az erózió és talajszennyezés visszaszorításával.

Az önkormányzat fontosnak tartotta a belterületi ingatlanok védelmét, a sérülékeny vízbázis terhelésének csökkentését is. Egy olyan hálózat kialakítására törekedtünk, mely hosszútávon fenntartható és üzemeltethető.

A tervezésnél az elsődleges szempontokat figyelembe véve történt meg a beruházás a Petőfi Sándor utca egész szakaszán.

A csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő működéséhez, a káros hatások megelőzéséhez burkolt árok került kialakításra. A burkolt árok az eróziós hatásokat csökkenti, a fenntartást és az üzemeltetést könnyíti, tervezhetővé teszi.

A beruházás részeként a földmeder burkolásra került, 86 × 50 × 40 cm-es előre gyártott elemekkel, mellyel egyben a lakosság kapubejárói is felújításra kerültek ezzel egységes képet mutatva a főúton.

A lakosság életminőségének javítása a biztonság növelése korszerű, jól működő csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével valósult meg.

A projekt zárásának dátuma: 2017. december 31.

A fejlesztés eredményeként a csapadékvíz biztonságosan elvezethető a településről a kiöntés kockázata nélkül, továbbá a talaj kimosódásának és más helyen való lerakásának elkerülésével.

További információ kérhető:

Farkasgyepű Község Önkormányzata

www.farkasgyepu.hu

Tel.:89/584-200

 

Képek a kivitelezési munkálatokról

 


 

Dokumentáció:

3.1. átnezeti helyszínrajz

3.2.1. helyszínrajz I.

3.2.2. helyszínrajz II.

3.4. fényképmelléklet

PET Farkasgyepű hg.