Farkasgyepű Község Nemzetiségi Önkormányzata

8582 Farkasgyepű
Petőfi Sándor u. 42.

Adószám: 15777438-1-19

 

Az 1993-ban megjelent nemzetiségi törvény lehetővé tette azt, hogy Magyarország nemzetiség lakta településein megalakuljanak a kisebbségi önkormányzatok.

Farkasgyepűn 1998-ban alakult meg a Német Kisebbségi Önkormányzat, majd 2002-ben is.
A farkasgyepűi Német Kisebbségi Önkormányzat fő célkitűzése a meglévő német identitás ápolása. A kisebbségi önkormányzat nem önállóan gazdálkodó szervezet; az adminisztrációs, pénzügyi feladatokat a Körjegyzőség dolgozói végzik.

A kisebbségi önkormányzat évente hat alkalommal vagy az aktualitásoknak megfelelően ülésezik.

A testületi ülésekről jegyzőkönyv készül. A kisebbségi önkormányzat költségvetése az állami támogatásból és pályázaton nyert pénzekből áll, amit igyekszik hasznosan felhasználni. A települési önkormányzattal jó kapcsolatot kialakítva végzi tevékenységét, hisz a cél közös. Mindannyiunk fő törekvése az, hogy egy kulturált, sokszínű, hagyományait tisztelő településen élhessünk.

A kisebbségi önkormányzat jó kapcsolatot ápol a községben működő civil szerveződésekkel is. (Nyugdíjasklub, Farkasgyepű Fejlődéséért Egyesület) A kisebbségi önkormányzat anyagi támogatásával segíti az iskola, óvoda, ill. a kulturális csoportok működését (Nemzetiségi Gyermektánccsoport Bakonyjákó). Mivel Farkasgyepűn nem működik óvoda és általános iskola, ezért a Bakonyjákón működő óvoda és iskola német nemzetiségi képzésében szeretne támogatást nyújtani, hiszen a farkasgyepűi gyermekek is e két intézményt látogatják.

Cím:
Német Nemzetiségii Önkormányzat
8582 Farkasgyepű
Petőfi S. u. 42

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014-ben megválasztott képviselő-testületének tagjai:

  • Elnök: Veisz Györgyné elnök
  • Farkas-Rujzam Anikó elnökhelyettes
  • Hock Attila


Most pedig néhány szóban arról, hogy mi is történt az utóbbi években:

A községi önkormányzattal közösen sikeres nyugdíjas napokat, mikulás ünnepségeket, nőnapi-, búcsúi bálokat és nem utolsósorban nemzetiségi napokat rendeztünk.

Mint már a fentiekben említettem az állami támogatást pályázati pénzekkel próbáltuk kiegészíteni. Többször sikeresen pályáztunk rendezvényeinkhez. Német Belügyminisztériumtól 2000 DM-t (kb. 260.000 Ft) nyertünk, melyből irodabútorokat vásároltunk irodánkba. Az Informatikai és Hirközlési Minisztérium pályázatán számítógépet, nyomtatót, programokat nyertünk. Folyamatosan támogatjuk a bakonyjákói Margaréta Német Nemzetiségi Tánccsoportot.
Az Általános Iskola részére két szekrényt vásároltunk, melyben egyre gyarapodó nemzetiségi gyűjteményüket helyezhették el. Német nyelvű irodalmi alkotásokkal, tankönyvekkel, szótárakkal bővítettük a Teleház gyűjteményét. Sokan részt vettek és azóta is emlegetik a Budapestre ill. az Őrségbe szervezett kirándulásunkat is. A farkasgyepűi Német Kisebbségi Önkormányzat továbbra is folytatja eddigi munkáját, segíti megőrizni a farkasgyepűi németség kultúráját és hagyományait, valamint munkájával hozzájárul a község fejlődéséhez és igyekszik aktívan részt venni a falu életében.