Aktuális

ÉRTESÍTÉS - HELYETTESÍTÉSRŐL

É R T E S Í T É S

ÉRTESÍTEM BETEGEIMET, HOGY 2019. MÁJUS 20-TÓL 24-IG A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKUL:

MÁJUS 20-ÁN HÉTFŐN A RENDELÉS ELMARAD!

SÜRGŐS ESETBEN DR. SOÓS LAJOS HÍVHATÓ A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON: +3630-3958180

MÁJUS 21-ÉN A RENDELÉS:

   FARKASGYEPŰN           8:30-10:30

BAKONYJÁKÓN      11:00-13:00

NÉMETBÁNYÁN     13:30-14:30

MÁJUS 22-ÉN A RENDELÉS:

       BAKONYJÁKÓN 15:00-17:00

MÁJUS 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN A RENDELÉS ELMARAD!

SÜRGŐS ESETBEN DR. BÁCSI TIBOR HÍVHATÓ A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON: +3670-4273082

MÁJUS 24-ÉN PÉNTEKEN DR. BÁCSI TIBOR RENDEL:

BAKONYJÁKÓN      11:00-11:45

FARKASGYEPŰN    12:00-12:45

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM!

                                                                                                          DR. LÉKA TIBOR                                                                                  2019.05.09.

Óvodai beiratás

Szociális Tüzelőanyag Támogatás

 

 

Igénylőlap letöltése

 

 

Szociális tűzifa-támogatás helyi szabályai

 

A rendelet és kérelem itt letölthető

 

 

 

Bakonyjákó: Őszköszöntő hétvége - (szeptember 29.) meghívó

Téli rezsicsökkentés

 

FIGYELEM!

TÉLI REZSICSÖKKENTÉS!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az Országgyűlés 2018. júliusi ülésén döntött arról, hogy téli rezsicsökkentés keretében támogatja azon háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott téli rezsicsökkentési támogatásban.

Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, mely a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Farkasgyepűi Kirendeltségén (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. a továbbiakban: Önkormányzat) beszerezhető, illetve a www.farkasgyepu.hu oldalról letölthető.

Háztartásonként egy igénybejelentő lap nyújtható be az Önkormányzatnál ügyfélfogadási időben. Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja, mely határidő elmulasztása jogvesztő.
Tekintettel arra, hogy a támogatás kifizetése nem pénzben történik, ezért az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját (tüzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikkett), mely később nem módosítható!

A beérkezett igényeket az önkormányzat 2018. október 17-ig továbbítja a Magyar Államkincstár felé. A Kormány 2018. október 31-ét követően dönt az önkormányzatonkénti támogatási összegről. Az önkormányzat kiválasztja azon vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyagot majd át lehet venni. Az ügyfél részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, mellyel a kiválasztott vállalkozást kell felkeresni és átvenni a fűtőanyagot. Tájékoztatom, hogy a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Tájékoztatom, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben részesült-e. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kell kezdeményeznie.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester

 

 

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájákoztató