Szálláshelyek, vendéglátás

Boroka FGY

NIMRÓD VENDÉGLŐ

Cím: Farkasgyepű 8582, Petőfi Sándor utca 45.

http://www.nimrod-vendeglo.hu/

Tel.: +36 89 358 093

 


Boroka FGY

BORÓKA BETÉRŐ

Cím: Farkasgyepű 8582, Petőfi Sándor utca 84.

Tel.: +36 30 574 8147

 


VADSZŐLŐ VENDÉGHÁZ

Farkasgyepű 8582, Iharkút utca 15.

http://vadszolovendeghaz.hu

Szívósné Sári Krisztina

Tel.: +36 20 947 1138

 

 


ERDEI VENDÉGHÁZ

Farkasgyepű 8582, Petőfi Sándor utca 2. hrsz.133/3

http://www.erdei-vendeghaz.hu

Nagyné Kaposi Zsuzsanna

Tel: +36 30 256 9488

 


HÖLGYKŐ VENDÉGHÁZ

Farkasgyepű 8582, Kossuth Lajos utca 35.

http://www.holgykovendeghaz.hu

Plechingerné Lívia

Tel.: +36 20 982 7916

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázatok

 

 

Képek a kivitelezési munkálatokról

 


 


 

 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FARKASGYEPŰ településen belterületi csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója a Petőfi Sándor utcában

 

Farkasgyepű Község Önkormányzata 23,6 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült 100%-os támogatási intenzitás mellett a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00006 pályázat keretén belül 2017. évben.

A fejlesztés célja a főút menti csapadékvízelvezető-rendszer megfelelő hidraulikai kiépítése volt, mely elbírja a jövőbeni, az éghajlatváltozás hatásai miatt kialakuló extrém csapadékmennyiségeket a természeti környezet megvédése, az erózió és talajszennyezés visszaszorításával.

Az önkormányzat fontosnak tartotta a belterületi ingatlanok védelmét, a sérülékeny vízbázis terhelésének csökkentését is. Egy olyan hálózat kialakítására törekedtünk, mely hosszútávon fenntartható és üzemeltethető.

A tervezésnél az elsődleges szempontokat figyelembe véve történt meg a beruházás a Petőfi Sándor utca egész szakaszán.

A csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő működéséhez, a káros hatások megelőzéséhez burkolt árok került kialakításra. A burkolt árok az eróziós hatásokat csökkenti, a fenntartást és az üzemeltetést könnyíti, tervezhetővé teszi.

A beruházás részeként a földmeder burkolásra került, 86 × 50 × 40 cm-es előre gyártott elemekkel, mellyel egyben a lakosság kapubejárói is felújításra kerültek ezzel egységes képet mutatva a főúton.

A lakosság életminőségének javítása a biztonság növelése korszerű, jól működő csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével valósult meg.

A projekt zárásának dátuma: 2017. december 31.

A fejlesztés eredményeként a csapadékvíz biztonságosan elvezethető a településről a kiöntés kockázata nélkül, továbbá a talaj kimosódásának és más helyen való lerakásának elkerülésével.

További információ kérhető:

Farkasgyepű Község Önkormányzata

www.farkasgyepu.hu

Tel.:89/584-200

 

Képek a kivitelezési munkálatokról

 


 

Dokumentáció:

3.1. átnezeti helyszínrajz

3.2.1. helyszínrajz I.

3.2.2. helyszínrajz II.

3.4. fényképmelléklet

PET Farkasgyepű hg.

 

 

Településképi Arculati Kézikönyv

Tisztelt Lakosság!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2017. (VIII.3.) számú határozata alapján Farkasgyepű településre vonatkozóan településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell megállapítani.

Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv ismertetése érdekében Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. december 13-án (szerdán) 17.00 órakor

a Faluház nagytermében

(8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

lakossági fórumot tart, melyre tisztelettel meghívom.

A Településképi Arculati Kézikönyv tervezete megtekinthető Farkasgyepű község weboldalán a www.farkasgyepu.hu oldal nyitólapján is.

Farkasgyepű,2017.12.06.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester

 

Farkasgyepü Településképi Arculati Kézikönyv (Adobe Acrobat PDF formátum)

Közérdekű adatok II/8. - Döntéshozatal, ülések jegyzőkönyvei

Farkasgyepű Önkormányzat közgyűlési jegyzőkönyvek

 

2022 év jegyzőkönyvei:


 

 

2021 év jegyzőkönyvei:

 

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok:


 

2020 év jegyzőkönyvei:

 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 10.22.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 10.12. - együttes
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 10.01.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 09.16.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 09.10.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 08.13.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 07.02.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 03.12.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.21. - együttes
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.20.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.13.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 01.22.

Veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok:


 

2019 év jegyzőkönyvei:

 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 12.12.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 12.05. - közmeghallgatás
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 11.06.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 10.24.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 10.10.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 09.19.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 08.15.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 08.08.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 07.25.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 07.11. - zárt ülés
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 07.04.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 05.22. - együttes ülés
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 05.09.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 04.11.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 04.04. - együttes ülés
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 03.21.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.21.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.20.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 02.14.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 01.24.
 • Farkasgyepű jegyzőkönyv 01.21. - együttes ülés

 

2018 év jegyzőkönyvei:


 

2017 év jegyzőkönyvei:


 

2016 év jegyzőkönyvei:


 

 2015 év jegyzőkönyvei:


 

2014 év jegyzőkönyvei:


 

2013 év jegyzőkönyvei:

 


Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Döntéshozatal, ülések

2014 év jegyzőkönyvei:

2015 év jegyzőkönyvei:

2016 év jegyzőkönyvei:

Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 27-én 19.30 órakor megtartott nyilvános üléséről

• A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

    - Az önkormányzat 2013. évi képviselőtestületi határozatai

    - Az önkormányzat 2014. évi képviselőtestületi határozatai

    - Az önkormányzat 2015. évi képviselőtestületi határozatai