Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi határozatai

Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi határozatai
Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya:
02.04. rendkívüli, nyilvános együttes 1/2014. (II.4.) Napirend elfogadása
  2/2014. (II.4.) A városlődi Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadsáa
  3/2014. (II.4.) A városlődi Német Nemzetiségi óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása
2014-02-05 4/2014. (II.5.) Napirend elfogadása
  5/2014. (II.5.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Farkasgyepűi Német Nemz. Önkormányzattal
  6/2014. (II.5.) LEADER Közhasznú Egyesületben a tagság fenntartása
  7/2014. (II.5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2014. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás kereében kívánja ellátni.
  8/2014. (II.5.) Ajánlattételi felhíváso közzététele
  9/2014. (II.5.) A VMKH VEB/004/322/2014. sz. önkormányzati hatósági ügy nyilvános ülésen történt megtárgyalása miatt a testülethez intézett javaslat elfogadása.
     
2014.02.24. együttes, nyilvános    
  10/2014. (II.24.) Napirend elfogadása
  11/2014. (II.24.) A Városlődi Közös Önk. Hivatal alapító okiratának módosításának elfogadása, polgármester felhatalmazása aláírásra és a MÁK-ba történő megküldésre.
2014-02-24 12/2014. (II.24.) Napirend elfogadása
  13/2014. (II.24.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása
  14/2014. (II.24.) Megbízás a Public Sector Consulting Kft. Gazdasági társaságot a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 kódszámú pályázaton projektmenedzsment feladatok ellátására.
  15/2014. (II.24.) Polgármester felhatalmazása Paréj-Nagy Mária projektmenedzsernek címzett levél aláírására és annak címzett, valamint dr. Medgyasszay Balázs főigazgató részére történő megküldésére.
  16/2014. (II.24.) A Fáskerti és Társa 2001 Kft.-vel megkötött szerződés módosítása.
  17/2014. (II.24.) A Testület bérbe adja a Német Nemz. Önk. Részére 2014.04.20. megrendezésre kerülő jótékonysági húsvéti bál számára a Faluház nagytermét.
2014-02-27 18/2014. (II.27.) Napirend elfogadása
  19/2014.(II.27.) Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő: Alpok-line Kft.
  20/2014. (II.27.) Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő: IBS Garden Consulting Kft.
2014-03-13 21/2014. (III.13.) Napirend elfogadása
  22/2013. (III.13.) Helyi választási bizottság tagjairól és póttagjairól szóló határozat
  23/2014. (III.13.) Nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjairó és póttagjairól szóló határozat
  24/2014. (III.13.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének elfogadása
2014.03.31. rendkívüli, nyilvános 25/2014. (III.31.) Napirend elfogadása
  26/2014. (III.31.) Falugondnoki autó beszerzése tárgyában lezáró döntéselfogadása. Ring -Autó Kft. ajánlata érvényes. Vörös Szerviz Kft. ajánlata érvénytelen.
  27/2014. (III.31.) 2014. évi közbeszrezési terv elfogadása
  28/2014. (III.31.) A Bakonyjákó, Farkasgyepű, Németbánya Községek Körjegyzőségének vagyonfelosztásának elfogadása.
  29/2014. (III.31.) "Megyefán" a település címerének cseréje 7.000 Ft/db áron.
  30/2014. (III.31.) Dr. Fekets Róbert ügyvéddel kötött megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása.
  31/2014. (III.31.) Lomtalanítás szervezése 2014. május 19. Költségeit a 2014. évi költségvetésből fedezi.
2014.04.28. együttes 32/2014. (IV.28.) Napirend elfogadása
  33/2014. (IV.28.) Városlődi Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
  34/2014. (IV.28.) Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
2014.04.30. rendkívüli, nyilvános 35/2014. (IV.30.) Napirend elfogadása
  36/2014. (IV.30.) Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása
  37/2014. (IV.30.) Árvai és Társa Kft.-vel szerződés kötés gyalogátkelőhely és járda felújítására engedélyezési terv készítésére.
  38/2014. (IV.30.) Rajnai Richárd parképítő technikus árajánlatának elfogadása
2014.04.30. rendkívüli, zárt 39/2014. (IV.30.) Napirend elfogadása
  40/2014. (IV.30.) Heffler Gyula védelme érdekében intézkedések megtétele
2014.05.29. rendkívüli, nyilvános 41/2014. (V.29.) Napirend elfogadása
  42/2014. (V.29.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
  43/2014. (V.29.) Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi beszámoló elfogadása
06.30. rendkívüli, nyilvános, együttes 44/2014. (VI.30.) Napirend elfogadása
  45/2014. (VI.30.) Staub Ildikó kinevezése 5 évre óvodavezetőnek
07.03. rendkívüli, nyilvános 46/2014. (VII.3.) Napirend elfogadása
  47/2014. (VII.3.) Porsche Bank Zrt-vel kölcsönszerződés kötése falugondnoki gépjármű vételárának előfinanszírozása érdekében
  48/2014. (VII.3.) Rendkívüli támogatási igény benyújtása
  49/2014. (VII.3.) Nomádiai kirándulás támogatása legfeljebb 40.000 ft összegben a Bakonyjákón táborozó gyerekek részére.
08.26.rendkívüli, nyilvános 50/2014. (VIII.26.) Napirend elfogadása
  51/2014. (VIII.26.) Bakonykarszt Zrt. által készített 2015-2029. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési terv elfogadása
  52/2014. (VIII.26.) EFI iroda kertrendezésekor keletkezett hulladék elszállításának költségét 210.000 Ft-ig fedezi.
  53/2014. (VIII.26.) Kungl Melinda részére bérlő bérleti díjának elengedése amíg a befektetett felújítási költségek meg nem térülnek
  54/2014. (VIII.26.) Stribl Lászlóné munkaidejének módosítása napi 8 órásra.
  55/2014. (VIII.26.) A Bakkonyjákó, Rákóczi u. 26. sz. alatti iskola ingatlan 2/12-ed részt nem kívánja bérbeadni a Vital-Pro Kft.-nek.
  56/2014. (VIII.26.) Helyi választási bizottság tagjairól és póttagjairól szóló határozat
  57/2014. (VIII.26.) Nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjairó és póttagjairól szóló határozat
  58/2014. (VIII.26.) Beiskolázási támogatás nyújtása
08.29. rendkívüli, nyilvános, együttes 59/2014. (VIII.29.) Napirend elfogadása
  60/2014. (VIII.29.) Városlődi Közös Önk. Hivatal ügyrendjének elfogadása
  61/2014. (VIII.29.) Városlődi Közös Önk. Hivatal 2014. évi I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
  62/2014. (VIII.29.) Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
09.11. rendkívüli, nyilvános 63/2014. (IX.11.) Napirend elfogadása
  64/2014. (IX.11.) Az önkormányzat 2014. évi 1/2014. (II.13.) sz. rendelet módosításának elfogadása
09.25. rendkívüli, nyilvános 65/2014. (IX.25.) Napirend elfogadása
  66/2014. (IX.25.) Vis maior kérelem benyújtása
  67/2014. (IX.25.) Csatlakozás a Bursa Hungaricához
  68/2014. (IX.25.) "Farkasgyepűért" érdemérem adomáyozása Hanisch Mihály részére
  69/2014. (IX.25.) "Farkasgyepűért" érdemérem adomáyozása Tímár György részére
  70/2014. (IX.25.) Polgármesteri telefonszám továbbhasználása abban az esetben is, amennyiben az őszi választásokon nem ő lesz a polgármester
  71/2014. (IX.25.) VEB/004/1288/2014 sz. törvényességi javaslatára figyelemfelhívás
  72/2014. (IX.25.) SO-PE Bt.-vel közszolgáltatási szerződés kötése szennyvíz elszállítására
  73/2014. (IX.25.) A Talajerőgazdálkodási Kft. Szennyvíz elszállítására adott árajánlatát elutasítja
  74/2014. (IX.25.) A Kontirak Kft. Szennyvíz elszállítására adott árajánlatát elutasítja
  75/2014. (IX.25.) Id. Csőbör károly kérelmének megvizsgálása, melyet a következő ülésen tárgyalnak meg.
10.01. rendkívüli, nyilvános 76/2014. (X.1.) Napirend elfogadása
  77/2014. (X.1.) Ingatlanértékbecslési eljárás lefolytatásának kezdeményezése a 45 hrsz.-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében
  78/2014. (X.1.) 12 erdei m3 szociális célú tüzifára igény benyújtása 15.240 Ft önrész biztosítása mellett
  79/2014. (X.1.) Dr. Léka Tibor háziorvos lakástzámogatási kérelmét forrás hiány miatt elutasítja
  80/2014. (X.1.) A német nemzetiségi szavazatszámláló bizottság újabb póttagjai: Füzi Jenőné és Srtibl Lászlóné
  81/2014. (X.1.) Részvétel az "Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban" elnevezésű ÁROP-1.A.3.-2014 sz. pályázat kidolgozásában
  82/2014. (X.1.) Átjárási szorgalom létesítése a 47 hrsz-ú ált. iskola, udvar ingatlan vonatkozásában a 48. hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai részére.
  83/2014. (X.1.) Páva Tender Kft. Részére a 200.000 Ft+Áfa tiszteletdíj megfizetése
  84/2014. (X.1.) A Pannon-Justicia Igazságügyi Szakértői Kft. Megbízása a 2014.09.14-én ért nagy mennyiségű csapadék okozta károk megállapítására.
10.15. rendkívüli, nyilvános, alakuló 85/2014. (X.15.) Napirend elfogadása
  86/2014. (X.15.) A Helyi választási Bizottság beszámolójának elfogadása
  87/2014. (X.15.) Rujzam Antal megválasztása társadalmi megbízatású alpolgármesternek
  88/2014. (X.15.) Rujzam Antal havi tiszteletdíja bruttó 11.000 ft. A többiről lemond.
  89/2014. (X.15.) Takácsné Légrádi Edina polgármseter illetményének megállapítása
  90/2014. (X.15.) Az ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
10.29. rendkívüli, nyilvános 91/2014. (X.29.) Napirend elfogadása
  92/2014. (X.29.) A Tűzbiztosok 2001 Kft.-vel kötött általánydíjas megbízási szerződés felmondása
  93/2014. (X.29.) A Távőr Tech Kft.-vel kötött 24 órás figyelőszolgálat szolgáltatási szerződést 30 nap felmondási idő figyelembevételével felmondja
  94/2014. (X.29.) vis maior pályázatról szóló 66/2014. (IX.25.) sz. határozat módosítása
  95/2014. (X.29.) A falugondnoki autó dekorálását a Maid in Hungary Kft.-vel kívánja elvégeztetni bruttó: 18.034 Ft összegért
  96/2014. (X.29.) A Színvonal BDC Kft. Árajánlatát a falugondnoki autó dekorálására elutasítja
  97/2014. (X.29.) A Pillerdekoráció Árajánlatát a falugondnoki autó dekorálására elutasítja
  98/2014. (X.29.) Az önkormányzat tulajdonában lévő XSA-001 rendszámú utánfutó bérleti díja 2014. november 1. napjától 2.000 Ft / nap.
  99/2014. (X.29.) Hóeltakarítási munkákra árajánlat kérése: Hegyi Árpád Farkasgyepű, Straub és Társai Csehbánya, és Tóth Attila Nemesszalók
  100/2014. (X.29.) Utólagos hozzájárulás a Horváth Beton Kft. 191.643 összegű számla kiegyenlítésére (játszótéri homok)
  101/2014. (X.29.) Utólagos hozzájárulás játszótéri eszközök szerelésére és minősítésére Horváth Péter e.v.-nak 146.500 Ft összegben.
11.19. rendkívüli, nyilvános 102/2014. (XI.19.) Napirend elfogadása
  103/2014. (XI.19.) A Városlődi Német Nemzetiségi és nyelvoktató Általános iskola kijelölésének elfogadása, mint kötelező felvételt biztosító iskola a farkasgyepűi diákok számára
  104/2014. (XI.19.) A Straub és Társai Kft. Hóeltakarításra adott árajánlatának elfogadása
  105/2014. (XI.19.) Tóth Attila hóeltakarításra adott árajánlatának elutasítása
  106/2014. (XI.19.) A Faluház nagytermének 2015. évben fizetendő bérleti díjának meghatározása
  107/2014. (XI.19.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Csurgó utcai összközműves beépítetlen területek eladási árának meghatározása 1.500.000 Ft/ ingatlan összegben
  108/2014. (XI.19.) Farkasgyepű Fejlődéséére Egyesület részére 80.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt
  109/2014. (XI.19.) A Faluház biztonságtechnikai rendszerének átjelzésen alapuló távfelügyeletére szerződést köt a Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.-vel.
  110/2014. (XI.19.) Az LH Patent Security Kft. Ajánlatának elutasítása
  111/2014. (XI.19.) PROSEC Kft. Ajánlatának elutasítása
  112/2014. (XI.19.) adventi forgatag és karácsonyi műsor szervezése
  113/2014. (XI.19.) A Flesower Kft. -vel kötött szerződés felmondása
  114/2014. (XI.19.) A Raiffeisen Bankkal kötött költségvetési számlaszerződés felmondása 2015.01.31. napjával
  115/2014. (XI.19.) A Hyundai H1 típusú gépjármű értékesítése pályázati hirdetmény útján
  116/2014. (XI.19.) A VTZ 2048 típúsú traktor értékesítése plyázati hirdetmény útján
  117/2014. (XI.19.) Közmeghallgatás időpontja: 2014.12.11. 17 óra.
2014.12.11. rendkívüli, nyilvános 118/2014. (XII.11.) Napirend elfogadása
  119/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Határozatával egyetértés (intézményi térítési díj rendeletbe történő megállapítása)
  120/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Társulási megállapodás módosításásnak elfogadása.
  121/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Társulási megállapodás módosításásnak jóváhagyása
  122/2014. (XII.11.) A VMKH VEB/004/1369/2014. sz. javaslatának elfogadása és a jegyző utasítása az intézkedések megtételére
  123 /2014. (XII.11.) Az önk. Tulajdonát képező VTZ 2048 típusú traktor értékesítése bruttó 3.175.000 Ft össegért az R-Traffic Kft. Részére
  124/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötése az Ihász és Társa Kft.-vel.
  125/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására nem Németh Fernc e.v.-val kíván szerződést kötni.
  126/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására nem Fazekas György e.v.-val kíván szerződést kötni.
  127/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására a Vermester Kft.-vel szerződés kötése
  128/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására nem a Sidera Bt.-vel köt szerződést
  129/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására nem Novák Gábor e.v..-val köt szerződést
  130/2014. (XII.11.) A farkasgyepűi Német Nemz. Önk.-tal Együttműködési megállapodás kötése
  131/2014. (XII.11.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  132/2014. (XII.11.) Költségvetési számlaszerződés kötése a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel.
  133/2014. (XII.11.) 2015. január 1. napjától kilép az ÁFA körből
  134/2014. (XII.11.) Az önkormányzat nem kívánja érétkesíteni a Farkasgyep belterület 45 hrsz-ú ingatlant
  135/2014. (XII.11.) Az önkormányzat nem kívánja érétkesíteni a Farkasgyep belterület 47 hrsz-ú ingatlant
  136/2014. (XII.11.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2015. évben is a Pápa Város Önk.-val kötött feladatellátási megállapodás keretében kívánja ellátni
  137/2014. (XII.11.) A Testület a 2015. évben települési adót nem vezet be.
2014.12.11. közmeghallgatás 138/2014. (XII.11.) Napirend elfogadása

Farkasgyepű Község Önkormányzata

Farkasgyepű Község Önkormányzata

Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42

Tel / Fax.: +36 89 584 200

Mobil: +36 30 339 6778

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Polgármester: Takácsné Légrádi Edina,

Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján, előre megbeszélt időpontban (Tel.: +36 30 529 6297)

Alpolgármester: Rujzam Antal

Képviselőtestület:

  • Kocsis Tamás
  • Kungl Melinda

  • Mayer Nándor

  • Rujzam Antal

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő

8:00 - 15:00

Kedd

Az ügyfélfogadás szünetel!

Szerda

8:00 - 15:00

Csütörtök

8:00 - 15:00

Péntek

8:00 - 13:00

 

 

dr. Ádám Renáta jegyző ügyfélfogadása

(Tel.: +36 70 316 0047)

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő

8:00-12:00 és
13:00-15:30

Városlőd, Templom tér 4.

Kedd

Az ügyfélfogadás
szünetel!

 

Szerda

10:00-15:00

Csehbánya, Fő u. 39.

Csütörtök

10:00-15:00

Farkasgyepű, Petőfi S. u. 42.

Péntek

8:00-13:00

Városlőd,Templom tér 4.

 

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata.

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Törzskönyi nyilvántartásba vétele és Tözskönyvi kivonata.

Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje.

 

Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt személy a jegyző, aki az alábbi módon fogadja a közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket:

- postai levélben Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (8445 Városlőd, Templom tér 4.) címezve,

- elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen az alább közölt nyomtatvány kitöltésével,

- telefaxon (88/240-003),

- személyesen benyújtva.

2. A szóbeli igényt akkor lehet szóban teljesíteni, ha

- az igényelt adat a www.farkasgyepu.hu honlapon már közzétételre került,

- az alkalmazott jogszabályra vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető és az igénylő szóban kéri a választ, illetve az számára kielégítő.

Amennyiben szóban nem teljesíthető, az igényről feljegyzést kell készíteni.

3. Az igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni.

4. A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt felelős az igényt – annak tartalma alapján – az iktatást követő 3 napon belül köteles megvizsgálnia abból a szempontból, hogy

- az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e,

- az igényelt adatokat a címzett kezeli-e,

- az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek-e,

- megtalálhatók-e az internetes web-helyen,

- a kért módon vannak-e tárolva az Adatkezelőnél, vagy feldolgozásuk szükséges,

- az igénylő elérhetősége tisztázott-e,

- a tájékoztatást milyen formában, módon kéri,

- az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az Adatkezelőnek külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését az igénylő vállalja-e.

Az adatszolgáltatást a kiadmányozási szabályzat szerint kell előkészíteni.

5. Ha az igény a kért módon nem teljesíthető, az igénylővel fel kell venni –elsősorban telefonon vagy e-mailben- a kapcsolatot és a hiányzó adatokra vonatkozóan nyilatkozattételre kell felhívni. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, jegyző köteles segítséget nyújtani. Az intézkedésről feljegyzést kell készíteni. Ha az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik az adatfelelős a rendelkezésre álló adatok alapján teljesíti az igényt.

6. Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek ismeretében fenntartja vagy módosítja-e igényét. Amennyiben a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget az Adatkezelőnek. Ha vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell a személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást lehetőleg írásban (postai levél, telefax, e-mail) kell teljesíteni.

7. Ha a kért adatot nem Adatkezelő kezeli, akkor erről a tényről a közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős személy a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 8 naptári napon belül tájékoztatja az igénylőt.

8. Az Adatkezelő elutasítja az igényt, ha a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

9. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű az igényét anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg.

10. Amennyiben olyan adat megismerésére irányul az igény, amelyet az Adatkezelő az Eitv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által elrendelt formában és adattartalommal a honlapján www.farkasgyepu.hu címen már közzétett, az igénylőt erről tájékoztatni kell a fellelhetőséget is ideértve. Ez nem mentesíti az adatkezelőt az adatszolgáltatási kötelezettsége alól.

11. Az adatszolgáltatást jegyző úgy köteles előkészíteni, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Adatkezelő az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tudjon tenni.

12. Egyéb esetben a tájékoztatásnak – lehetőség szerint - az igénylő által kívánt technikai eszközzel és módon kell eleget tenni (postai levélben, telefaxon, e-mailben, cd-n).

13. Ha az igény csak részben teljesíthető, az igénylőt tájékoztatni kell a nyilvánosságra hozatalban korlátozott adatok köréről és megismerhetőségének módjáról. Az adatszolgáltatás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, akkor a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

14. Az ügyintézés során az Avtv. 20. §-ának (2) és (6) bekezdéseiben írt határidők betartására fokozottan figyelni kell. Ennek érdekében az igénylővel való kapcsolatfelvételnek, illetve részletes nyilatkozata beszerzésének, az igény megérkezésétől számítva, legkésőbb öt napon belül meg kell történnie.

15. A szervezeti egységek vezetői a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekről és az Eitv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről évente jelentést készítenek a Jegyző részére, tárgyévet követő március 31-ig, az alábbi adattartalommal

- adatigénylések száma tárgykör megjelölésével

- adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költség összege

16. A Jegyző évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott időpontig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.

17.Ha az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén az igény előterjesztésétől számított 15 napos határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság az igénynek helyt ad és az Adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi, ez esetben a közlést haladéktalanul teljesíteni kell.

18. A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Az elektronikusan közzétett közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt követően haladéktalanul törölni kell. Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

19. A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke: 100,- Ft/oldal.

I g é ny

Farkasgyepű Község Önkormányzat

kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére

Adatot kérő neve:

.............................................................................................

Elérhetőségei

Lakcíme:

...............................................................................................................

E-mailcíme: ..........................................@....................................

Telefonszáma: ..........-........................

Igény pontos leírása:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Az igényelt adatokról másolat készítését: kérem / nem kérem

Az elkészített másolatokat: személyesen veszem át / postai úton kérem teljesíteni

Az adathordozó fajtája: papír elektronikus adathordozó(.........)

Ny i l a t k o z a t

Alulírott ........................................ nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során felmerülő költségeket

Megtérítem. / Nem térítem meg.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülő költségeket nem vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget a Farkasgyepű Község Önkormányzatának. Tudomásul veszem, hogy az igény visszavonása esetén az adatok előállításával összefüggésben a visszavonásig felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni.

Kelt: Farkasgyepű, ...........év ..................................hó ..........nap

............................................

 Az adatot igénylő aláírása

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér. 1.

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Állami Számvevőszék

Cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. L. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4.Pf.54

Központi telefonszám:1/484-9100

Központi telefax: 1/484-9200

Központi e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Internet honlap: www.asz.hu

Magyar Államkincstár

Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 4.