Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi határozatai

Farkasgyepű Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi határozatai
Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya:
02.04. rendkívüli, nyilvános együttes 1/2014. (II.4.) Napirend elfogadása
  2/2014. (II.4.) A városlődi Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadsáa
  3/2014. (II.4.) A városlődi Német Nemzetiségi óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása
2014-02-05 4/2014. (II.5.) Napirend elfogadása
  5/2014. (II.5.) Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Farkasgyepűi Német Nemz. Önkormányzattal
  6/2014. (II.5.) LEADER Közhasznú Egyesületben a tagság fenntartása
  7/2014. (II.5.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2014. évben is Pápa Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás kereében kívánja ellátni.
  8/2014. (II.5.) Ajánlattételi felhíváso közzététele
  9/2014. (II.5.) A VMKH VEB/004/322/2014. sz. önkormányzati hatósági ügy nyilvános ülésen történt megtárgyalása miatt a testülethez intézett javaslat elfogadása.
     
2014.02.24. együttes, nyilvános    
  10/2014. (II.24.) Napirend elfogadása
  11/2014. (II.24.) A Városlődi Közös Önk. Hivatal alapító okiratának módosításának elfogadása, polgármester felhatalmazása aláírásra és a MÁK-ba történő megküldésre.
2014-02-24 12/2014. (II.24.) Napirend elfogadása
  13/2014. (II.24.) Közbeszerzési eljárás lefolytatása
  14/2014. (II.24.) Megbízás a Public Sector Consulting Kft. Gazdasági társaságot a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 kódszámú pályázaton projektmenedzsment feladatok ellátására.
  15/2014. (II.24.) Polgármester felhatalmazása Paréj-Nagy Mária projektmenedzsernek címzett levél aláírására és annak címzett, valamint dr. Medgyasszay Balázs főigazgató részére történő megküldésére.
  16/2014. (II.24.) A Fáskerti és Társa 2001 Kft.-vel megkötött szerződés módosítása.
  17/2014. (II.24.) A Testület bérbe adja a Német Nemz. Önk. Részére 2014.04.20. megrendezésre kerülő jótékonysági húsvéti bál számára a Faluház nagytermét.
2014-02-27 18/2014. (II.27.) Napirend elfogadása
  19/2014.(II.27.) Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő: Alpok-line Kft.
  20/2014. (II.27.) Közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevő: IBS Garden Consulting Kft.
2014-03-13 21/2014. (III.13.) Napirend elfogadása
  22/2013. (III.13.) Helyi választási bizottság tagjairól és póttagjairól szóló határozat
  23/2014. (III.13.) Nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjairó és póttagjairól szóló határozat
  24/2014. (III.13.) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendjének elfogadása
2014.03.31. rendkívüli, nyilvános 25/2014. (III.31.) Napirend elfogadása
  26/2014. (III.31.) Falugondnoki autó beszerzése tárgyában lezáró döntéselfogadása. Ring -Autó Kft. ajánlata érvényes. Vörös Szerviz Kft. ajánlata érvénytelen.
  27/2014. (III.31.) 2014. évi közbeszrezési terv elfogadása
  28/2014. (III.31.) A Bakonyjákó, Farkasgyepű, Németbánya Községek Körjegyzőségének vagyonfelosztásának elfogadása.
  29/2014. (III.31.) "Megyefán" a település címerének cseréje 7.000 Ft/db áron.
  30/2014. (III.31.) Dr. Fekets Róbert ügyvéddel kötött megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása.
  31/2014. (III.31.) Lomtalanítás szervezése 2014. május 19. Költségeit a 2014. évi költségvetésből fedezi.
2014.04.28. együttes 32/2014. (IV.28.) Napirend elfogadása
  33/2014. (IV.28.) Városlődi Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása
  34/2014. (IV.28.) Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
2014.04.30. rendkívüli, nyilvános 35/2014. (IV.30.) Napirend elfogadása
  36/2014. (IV.30.) Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása
  37/2014. (IV.30.) Árvai és Társa Kft.-vel szerződés kötés gyalogátkelőhely és járda felújítására engedélyezési terv készítésére.
  38/2014. (IV.30.) Rajnai Richárd parképítő technikus árajánlatának elfogadása
2014.04.30. rendkívüli, zárt 39/2014. (IV.30.) Napirend elfogadása
  40/2014. (IV.30.) Heffler Gyula védelme érdekében intézkedések megtétele
2014.05.29. rendkívüli, nyilvános 41/2014. (V.29.) Napirend elfogadása
  42/2014. (V.29.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
  43/2014. (V.29.) Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi beszámoló elfogadása
06.30. rendkívüli, nyilvános, együttes 44/2014. (VI.30.) Napirend elfogadása
  45/2014. (VI.30.) Staub Ildikó kinevezése 5 évre óvodavezetőnek
07.03. rendkívüli, nyilvános 46/2014. (VII.3.) Napirend elfogadása
  47/2014. (VII.3.) Porsche Bank Zrt-vel kölcsönszerződés kötése falugondnoki gépjármű vételárának előfinanszírozása érdekében
  48/2014. (VII.3.) Rendkívüli támogatási igény benyújtása
  49/2014. (VII.3.) Nomádiai kirándulás támogatása legfeljebb 40.000 ft összegben a Bakonyjákón táborozó gyerekek részére.
08.26.rendkívüli, nyilvános 50/2014. (VIII.26.) Napirend elfogadása
  51/2014. (VIII.26.) Bakonykarszt Zrt. által készített 2015-2029. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési terv elfogadása
  52/2014. (VIII.26.) EFI iroda kertrendezésekor keletkezett hulladék elszállításának költségét 210.000 Ft-ig fedezi.
  53/2014. (VIII.26.) Kungl Melinda részére bérlő bérleti díjának elengedése amíg a befektetett felújítási költségek meg nem térülnek
  54/2014. (VIII.26.) Stribl Lászlóné munkaidejének módosítása napi 8 órásra.
  55/2014. (VIII.26.) A Bakkonyjákó, Rákóczi u. 26. sz. alatti iskola ingatlan 2/12-ed részt nem kívánja bérbeadni a Vital-Pro Kft.-nek.
  56/2014. (VIII.26.) Helyi választási bizottság tagjairól és póttagjairól szóló határozat
  57/2014. (VIII.26.) Nemzetiségi szavazatszámláló bizottságok tagjairó és póttagjairól szóló határozat
  58/2014. (VIII.26.) Beiskolázási támogatás nyújtása
08.29. rendkívüli, nyilvános, együttes 59/2014. (VIII.29.) Napirend elfogadása
  60/2014. (VIII.29.) Városlődi Közös Önk. Hivatal ügyrendjének elfogadása
  61/2014. (VIII.29.) Városlődi Közös Önk. Hivatal 2014. évi I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
  62/2014. (VIII.29.) Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
09.11. rendkívüli, nyilvános 63/2014. (IX.11.) Napirend elfogadása
  64/2014. (IX.11.) Az önkormányzat 2014. évi 1/2014. (II.13.) sz. rendelet módosításának elfogadása
09.25. rendkívüli, nyilvános 65/2014. (IX.25.) Napirend elfogadása
  66/2014. (IX.25.) Vis maior kérelem benyújtása
  67/2014. (IX.25.) Csatlakozás a Bursa Hungaricához
  68/2014. (IX.25.) "Farkasgyepűért" érdemérem adomáyozása Hanisch Mihály részére
  69/2014. (IX.25.) "Farkasgyepűért" érdemérem adomáyozása Tímár György részére
  70/2014. (IX.25.) Polgármesteri telefonszám továbbhasználása abban az esetben is, amennyiben az őszi választásokon nem ő lesz a polgármester
  71/2014. (IX.25.) VEB/004/1288/2014 sz. törvényességi javaslatára figyelemfelhívás
  72/2014. (IX.25.) SO-PE Bt.-vel közszolgáltatási szerződés kötése szennyvíz elszállítására
  73/2014. (IX.25.) A Talajerőgazdálkodási Kft. Szennyvíz elszállítására adott árajánlatát elutasítja
  74/2014. (IX.25.) A Kontirak Kft. Szennyvíz elszállítására adott árajánlatát elutasítja
  75/2014. (IX.25.) Id. Csőbör károly kérelmének megvizsgálása, melyet a következő ülésen tárgyalnak meg.
10.01. rendkívüli, nyilvános 76/2014. (X.1.) Napirend elfogadása
  77/2014. (X.1.) Ingatlanértékbecslési eljárás lefolytatásának kezdeményezése a 45 hrsz.-ú ingatlan értékének megállapítása érdekében
  78/2014. (X.1.) 12 erdei m3 szociális célú tüzifára igény benyújtása 15.240 Ft önrész biztosítása mellett
  79/2014. (X.1.) Dr. Léka Tibor háziorvos lakástzámogatási kérelmét forrás hiány miatt elutasítja
  80/2014. (X.1.) A német nemzetiségi szavazatszámláló bizottság újabb póttagjai: Füzi Jenőné és Srtibl Lászlóné
  81/2014. (X.1.) Részvétel az "Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai Járásban" elnevezésű ÁROP-1.A.3.-2014 sz. pályázat kidolgozásában
  82/2014. (X.1.) Átjárási szorgalom létesítése a 47 hrsz-ú ált. iskola, udvar ingatlan vonatkozásában a 48. hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai részére.
  83/2014. (X.1.) Páva Tender Kft. Részére a 200.000 Ft+Áfa tiszteletdíj megfizetése
  84/2014. (X.1.) A Pannon-Justicia Igazságügyi Szakértői Kft. Megbízása a 2014.09.14-én ért nagy mennyiségű csapadék okozta károk megállapítására.
10.15. rendkívüli, nyilvános, alakuló 85/2014. (X.15.) Napirend elfogadása
  86/2014. (X.15.) A Helyi választási Bizottság beszámolójának elfogadása
  87/2014. (X.15.) Rujzam Antal megválasztása társadalmi megbízatású alpolgármesternek
  88/2014. (X.15.) Rujzam Antal havi tiszteletdíja bruttó 11.000 ft. A többiről lemond.
  89/2014. (X.15.) Takácsné Légrádi Edina polgármseter illetményének megállapítása
  90/2014. (X.15.) Az ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
10.29. rendkívüli, nyilvános 91/2014. (X.29.) Napirend elfogadása
  92/2014. (X.29.) A Tűzbiztosok 2001 Kft.-vel kötött általánydíjas megbízási szerződés felmondása
  93/2014. (X.29.) A Távőr Tech Kft.-vel kötött 24 órás figyelőszolgálat szolgáltatási szerződést 30 nap felmondási idő figyelembevételével felmondja
  94/2014. (X.29.) vis maior pályázatról szóló 66/2014. (IX.25.) sz. határozat módosítása
  95/2014. (X.29.) A falugondnoki autó dekorálását a Maid in Hungary Kft.-vel kívánja elvégeztetni bruttó: 18.034 Ft összegért
  96/2014. (X.29.) A Színvonal BDC Kft. Árajánlatát a falugondnoki autó dekorálására elutasítja
  97/2014. (X.29.) A Pillerdekoráció Árajánlatát a falugondnoki autó dekorálására elutasítja
  98/2014. (X.29.) Az önkormányzat tulajdonában lévő XSA-001 rendszámú utánfutó bérleti díja 2014. november 1. napjától 2.000 Ft / nap.
  99/2014. (X.29.) Hóeltakarítási munkákra árajánlat kérése: Hegyi Árpád Farkasgyepű, Straub és Társai Csehbánya, és Tóth Attila Nemesszalók
  100/2014. (X.29.) Utólagos hozzájárulás a Horváth Beton Kft. 191.643 összegű számla kiegyenlítésére (játszótéri homok)
  101/2014. (X.29.) Utólagos hozzájárulás játszótéri eszközök szerelésére és minősítésére Horváth Péter e.v.-nak 146.500 Ft összegben.
11.19. rendkívüli, nyilvános 102/2014. (XI.19.) Napirend elfogadása
  103/2014. (XI.19.) A Városlődi Német Nemzetiségi és nyelvoktató Általános iskola kijelölésének elfogadása, mint kötelező felvételt biztosító iskola a farkasgyepűi diákok számára
  104/2014. (XI.19.) A Straub és Társai Kft. Hóeltakarításra adott árajánlatának elfogadása
  105/2014. (XI.19.) Tóth Attila hóeltakarításra adott árajánlatának elutasítása
  106/2014. (XI.19.) A Faluház nagytermének 2015. évben fizetendő bérleti díjának meghatározása
  107/2014. (XI.19.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Csurgó utcai összközműves beépítetlen területek eladási árának meghatározása 1.500.000 Ft/ ingatlan összegben
  108/2014. (XI.19.) Farkasgyepű Fejlődéséére Egyesület részére 80.000 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt
  109/2014. (XI.19.) A Faluház biztonságtechnikai rendszerének átjelzésen alapuló távfelügyeletére szerződést köt a Nyugalom Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.-vel.
  110/2014. (XI.19.) Az LH Patent Security Kft. Ajánlatának elutasítása
  111/2014. (XI.19.) PROSEC Kft. Ajánlatának elutasítása
  112/2014. (XI.19.) adventi forgatag és karácsonyi műsor szervezése
  113/2014. (XI.19.) A Flesower Kft. -vel kötött szerződés felmondása
  114/2014. (XI.19.) A Raiffeisen Bankkal kötött költségvetési számlaszerződés felmondása 2015.01.31. napjával
  115/2014. (XI.19.) A Hyundai H1 típusú gépjármű értékesítése pályázati hirdetmény útján
  116/2014. (XI.19.) A VTZ 2048 típúsú traktor értékesítése plyázati hirdetmény útján
  117/2014. (XI.19.) Közmeghallgatás időpontja: 2014.12.11. 17 óra.
2014.12.11. rendkívüli, nyilvános 118/2014. (XII.11.) Napirend elfogadása
  119/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Határozatával egyetértés (intézményi térítési díj rendeletbe történő megállapítása)
  120/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Társulási megállapodás módosításásnak elfogadása.
  121/2014. (XII.11.) Pápakörny. Önk. Feladatellátó Társ. Társulási megállapodás módosításásnak jóváhagyása
  122/2014. (XII.11.) A VMKH VEB/004/1369/2014. sz. javaslatának elfogadása és a jegyző utasítása az intézkedések megtételére
  123 /2014. (XII.11.) Az önk. Tulajdonát képező VTZ 2048 típusú traktor értékesítése bruttó 3.175.000 Ft össegért az R-Traffic Kft. Részére
  124/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására szerződés kötése az Ihász és Társa Kft.-vel.
  125/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására nem Németh Fernc e.v.-val kíván szerződést kötni.
  126/2014. (XII.11.) Tűz és Munkavédelmi feladatok ellátására nem Fazekas György e.v.-val kíván szerződést kötni.
  127/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására a Vermester Kft.-vel szerződés kötése
  128/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására nem a Sidera Bt.-vel köt szerződést
  129/2014. (XII.11.) Tűzjelző berendezés karbantartására nem Novák Gábor e.v..-val köt szerződést
  130/2014. (XII.11.) A farkasgyepűi Német Nemz. Önk.-tal Együttműködési megállapodás kötése
  131/2014. (XII.11.) 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
  132/2014. (XII.11.) Költségvetési számlaszerződés kötése a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezettel.
  133/2014. (XII.11.) 2015. január 1. napjától kilép az ÁFA körből
  134/2014. (XII.11.) Az önkormányzat nem kívánja érétkesíteni a Farkasgyep belterület 45 hrsz-ú ingatlant
  135/2014. (XII.11.) Az önkormányzat nem kívánja érétkesíteni a Farkasgyep belterület 47 hrsz-ú ingatlant
  136/2014. (XII.11.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot 2015. évben is a Pápa Város Önk.-val kötött feladatellátási megállapodás keretében kívánja ellátni
  137/2014. (XII.11.) A Testület a 2015. évben települési adót nem vezet be.
2014.12.11. közmeghallgatás 138/2014. (XII.11.) Napirend elfogadása