Meghívó - rendkívüli, nyilvános ülésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. július 30-án (csütörtökön) 15.00 órakor

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

Javasolt napirend:

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletének megalkotásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

2.) Vegyes ügyek
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Farkasgyepű, 2015. július 16.

                                                                                                                             Takácsné Légrádi Edina
                                                                                                                                      polgármester