Meghívó - rendkívüli, nyilvános űlésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. április 23-án (csütörtökön) 15.00 órakor

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

 

Javasolt napirend:

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat gazdasági programjáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

2.) Szóbeli előterjesztés a farkasgyepűi autóbuszvárók újjáépítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

3.) Vegyes ügyek
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Farkasgyepű, 2015.április 20.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester