Meghívó - rendkívüli, nyilvános űlésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület


2015. április 16-án (csütörtökön) 16.00 órakor


megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.

 

Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

 

Javasolt napirend:


1.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének jóváhagyásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

2.) Előterjesztés a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa által jóváhagyott társulási hozzájárulási díj befizetésének jóváhagyásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

3.) Előterjesztés törvényességi felhívásról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

4.) Vegyes ügyek
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Zárt ülés keretében:

5.) Előterjesztés Kocsis Tamás önkormányzati képviselő ügyében méltatlansági eljárás megindításáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Farkasgyepű, 2015.április 10.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester