Meghívó - rendkívüli, nyilvános űlésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. április 1-jén (szerdán) 15.00 órakor

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.


Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

Javasolt napirend:


1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselőtestületének Farkasgyepű Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző


2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a növényi hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendeletének megalkotásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző


3.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester, dr.Ádám Renáta jegyző


4.) Előterjesztés a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelméről
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester


5.) Előterjesztés a könyvvizsgálói állásra érkezett ajánlatokról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

 

6.) Vegyes ügyek
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

 

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Farkasgyepű, 2015. március 26.

Takácsné Légrádi Edina
polgármester