HELYI ADÓRENDELET MÓDOSÍTÁSA

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az adó évi mértéke 1200 Ft/m2.”

(2) A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.”

(3) A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8.§  Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 22.000 Ft.”

(4) A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (1) 15.000,-Ft/év kedvezményben részesül a farkasgyepűi állandó lakos.”

2. § E Rendelet 2016. január 1-jén hatályba.

 

                                                      Takácsné Légrádi Edina                                                         dr. Ádám Renáta

                                                              polgármester                                                                        jegyző