Meghívó - rendkívüli, nyilvános ülésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. július 9-én (csütörtökön) 14.30 órakor

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

 

Javasolt napirend:

 1. )Előterjesztés a Bakonykarszt Zrt. által Farkasgyepű ívóvízellátó viziközmű-rendszerre készített Gördülő Fejlesztési Tervről
        előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester
 2. )Előterjesztés a település külterületét érintő terep-rally verseny megszervezéséhez történő hozzájárulásról
        előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester
 3. )Előterjesztés az autóbuszváró felújítása során felmerült pótmunkálatokról
        előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester
 4. )Vegyes ügyek
        előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Farkasgyepű, 2015. július 2.

                                                                                              Takácsné Légrádi Edina

                                                                                                    polgármester