Meghívó - rendkívüli, nyilvános űlésre

Farkasgyepű Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2015. február 23-án (hétfőn) 15.00 órakor

megtartandó rendkívüli, nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Farkasgyepű Község Önkormányzat Tanácsterme (8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42.)

 

Javasolt napirend:

1.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzat közterületei tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

2.) Előterjesztés Farkasgyepű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

3.) Szóbeli előterjesztés a 2015.évi falunap programjának és költségvetési keretösszegének meghatározásáról
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

4.) Vegyes ügyek
előadó: Takácsné Légrádi Edina polgármester

 

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a jegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.


Farkasgyepű, 2015. február 19.

Takácsné Légrádi Edina
Polgármester